nasza oferta
Tester przenikania wody

Urządzenie służy do badania odporności materiałów na przepuszczanie wody. Poprzez metodę wysokiego lub niskiego ciśnienia.