nasza oferta
Badania kości

Kości w ludzkim ciele ulegają bardzo różnym obciążeniom podczas dnia.  W celu lepszego zrozumienia odpowiedzi ludzkiego ciała na chodzenie, bieganie, jazdę na rowerze lub podczas innych aktywności fizycznych naukowcy badają ludzkie i zwierzęce kości na ściskanie, rozciąganie, skręcanie, zginanie lub kombinację tych obciążeń. Podobnie jak wiele materiałów biologicznych kość ma jednorodną strukturę i wyniki badań tych testów mogą zostać wykorzystywane do konstrukcji zaawansowanego obliczeniowo modelu ludzkiego układu szkieletowego. Takie modele pozwalają naukowcom na symulacje różnego rodzaju obciążenia na układ kostny,które mogą być wykorzystane do przewidywania rodzajów załamań oraz interakcji pomiędzy kośćmi a tkanką łączną.

 

Skupienie się na badaniach biomechanicznych jest efektem cyklicznych wzrostów obciążenia na kości. Bieżące badania w procesie gojenia złamań wskazują, że niewielkie obciążenia mogą być korzystne dla przyspieszenia gojenia oraz zwiększenia wytrzymałość leczonej kości.  Te wiadomości w przyszłości będą ważne dla projektowania nowych sposobów unieruchamiania złamań.