nasza oferta
Aktualności i promocje
Elektrodynamiczna maszyna wytrzymałościowa 2.5-100kN

Elekrodynamiczna maszyna do wykonywania badań zmęczeniowych

Do badań statycznych, zmęczeniowych, dynamicznych

Zakres pomiarowy: 2.5-100 kN 

Częstotliwość maksymalna: 15 Hz

 

Opis Systemu

System umożliwia badanie właściwości wytrzymałościowych dla prób statycznych rozciągania, ściskania, próby niszczące oraz właściwości dynamiczne materiałów i komponentów w całym zakresie pomiarowym siły, odkształcenia i przemieszczenia.

 

Opis wykonywanych badań

Badania statyczne i dynamiczne

Rozciąganie, Ściskanie, Zginanie, Odprężanie, Wciskanie, Pełzanie.

Możliwość wykonywania powolnych badań lub prób dynamicznych sterując siłą, odkształceniem (pomiar z ekstensometru) lub położeniem. Podczas trwania badania zapisywane są sygnały z głowicy pomiarowej, odkształcenia i przemieszczenia w celu stworzenia charakterystyk materiałowych, naprężenia – odkształcenie i obliczania wytrzymałościowe. Specjalne oprogramowanie umożliwia automatyczne wielokrokowe pełzanie i relaksację naprężeń. Na ekranie jest pokazana wartość siły niszczącej, odkształcenie i przemieszczenie w postaci krzywej materiałowej.

 

Badania zmęczeniowe, Niszczące i Cykliczne

Rozciąganie/Rozciąganie, Ściskanie/Ściskanie, Rozciąganie / Ściskanie ( przez zero ) Badania zmęczeniowe. Sterowanie siłą lub odkształceniem podczas badań zmęczeniowych limitowane liczbą cykli lub spełnieniem złożonego warunku brzegowego. Ustawianie wartości brzegowych maksymalnych i minimalnych sterownych próbką. Opcjonalnie dostępna aplikacja do badań metali zawierająca moduł LCF i obliczenia parametrów wytrzymałościowych.

 

 Badania dynamiczne

Rozciąganie, Ściskanie, Ścinanie

Czas trwania badania i zmiany temperatury, zmiany odkształcenia, siły, zmiana naprężeń, odkształceń w funkcji czasu lub utrata właściwości mechanicznych – specjalne oprogramowanie. Analiza i raport kompletnych właściwości dynamicznych żeli, elastomerów, polimerów, tkanek i biomateriałów.

 

Badania trójosiowe

Połączone badania Osiowe /Skręcanie

Dodatkowy kanał dla pomiaru momentu skrętnego Rozciągania, Ściskania, Skręcania, Naprężeń jest możliwy dla kontrolera 2370 i charaktery nowych badań. Zastosowanie różnych modeli sterowania zgodnych w fazie lub przesuniętych względem siebie.

 

Modele własne

Istnieje możliwość tworzenia dowolnych własnych modeli obciążania próbek w dowolnych konfiguracjach możliwość dowolnego łączenia ramp i sinusoid przełączanie w dowolnym momencie.
data publikacji: 2013-09-23 13:29:04